خدمات استقرار و آموزش (پکیج سفارشی)

خدمات استقرار و آموزش (پکیج سفارشی)

وب‌سایت به تنهایی فاقد دیتا می‌باشد و به اصطلاح خام است.
خدمات استقرار سفارشی شرکت شامل بارگذاری کالاها داخل وب‌سایت می‌باشد.
بلافاصله پس از خرید وب‌سایت، استقرار (قراردادن) محصولات در آن آغاز خواهد شد.
بعد از تحویل دیتا توسط مشتریان تیم استقرار فعالیت خود را آغاز می‌کنند. در صورت همکاری با تیم استقرار و تحویل کامل دیتای موردنظر، وب‌سایت با توجه به حجم اطلاعات ارائه شده و با تخمین بازه‌ی زمانی مورد نیاز، در موعد مقرر تحویل مشتریان خواهد شد.
در ضمن تمام پکیج ها شامل استقرار اسلایدر، بنر، لوگو و منو می‌شود.

تماس بگیرید

وب‌سایت به تنهایی فاقد دیتا می‌باشد و به اصطلاح خام است.
خدمات استقرار سفارشی شرکت شامل بارگذاری کالاها داخل وب‌سایت می‌باشد.
بلافاصله پس از خرید وب‌سایت، استقرار (قراردادن) محصولات در آن آغاز خواهد شد.
بعد از تحویل دیتا توسط مشتریان تیم استقرار فعالیت خود را آغاز می‌کنند. در صورت همکاری با تیم استقرار و تحویل کامل دیتای موردنظر، وب‌سایت با توجه به حجم اطلاعات ارائه شده و با تخمین بازه‌ی زمانی مورد نیاز، در موعد مقرر تحویل مشتریان خواهد شد.
در ضمن تمام پکیج ها شامل استقرار اسلایدر، بنر، لوگو و منو می‌شود.